Jesteś tutaj: › AKTUALNOŚCI :: Trwa ROK ŚWIĘTEGO PAWŁA...
AKTUALNOŚCI

Trwa ROK ŚWIĘTEGO PAWŁA...

Papież Benedykt XVI w wigilię uroczystości świętych Apostołów Piotra i Pawła głosił w całym Kościele ROK ŚWIETEGO PAWŁA.

Papież Benedykt XVI w wigilię uroczystości świętych Apostołów Piotra i Pawła głosił w całym Kościele ROK ŚWIETEGO PAWŁA. Dokonał tego z okazji dwutysięcznej rocznicy narodzin apostoła narodów. W ciągu tego roku trwającego do 29 czerwca 2009 Kościół pragnie uwielbić Boga i dziękować Mu za Św. Pawła i Jego dzieło oraz odkryć na nowo tę wielką postać czasów apostolskich.

Szczególne zadanie staje przed naszą parafią, której Patronami są. Święci Apostołowie Piotra i Pawła.
Dekretem Ks.Bp. Stanisława Napierały r. nasz kościół został ustanowiony kościołem jubileuszowym, w którym będzie można uzyskać odpust zupełny. Odpust zupełny można uzyskać tylko raz dziennie i ofiarować go za siebie lub osobę zmarłą.

2009
- 18 -_25 stycznia Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
- 25 stycznia. - święto nawrócenia św. Pawła - uroczysta msza św. wieczorna,
- 5 - 8 kwietnia rekolekcje wielkopostne - z uwzględnieniem tematyki o Świętym Pawle,
- marzec / kwiecień - finały konkursów tematycznych o Św. Pawła/ z udziałem Ks. Biskupa i władz miejskich,
- maj - parafialna pielgrzymka do sanktuarium z relikwiami św. Pawła.

maj - czerwiec:
dekanalne spotkania; młodzieży
dekanalne spotkania grup dorosłych,
dekanalne spotkania dzieci pierwszokomunijnych i rocznicowych

- bierzmowanie młodzieży i poświecenie witraży (czerwiec 2009)
- 29 czerwca -odpust parafialny i uroczyste zamknięcie ROKU ŚWIĘTEGO PAWŁA

Ponadto

Godzina św. Pawła - w każdą sobotę po mszy św. wieczornej ( w tym: wystawienie Najświętszego Sakramentu, czytanie Listów św. Pawła z komentarzem celebransa). Nabożeństwa te będą prowadziły poszczególne grupy duszpasterskie wg ustalonej kolejności. ( odpowiedzialny Ks. Łukasz).
W każdą niedzielę, przed końcowym błogosławieństwem, krótka modlitwa ze św. Pawłem.


Raz w miesiącu:

- konferencje o św. Pawle zakończone sympozjum naukowym w czerwcu 2009 roku.( z udziałem ks. profesorów).
- Kręgi biblijne - raz w miesiącu organizowane przez grupy duszpasterskie. (czwartki).

W ciągu całego roku wystawy prac dzieci i młodzieży o św. Pawle

...#...