Jesteś tutaj: › AKTUALNOŚCI :: Czego uczy nas obrona Westerplatte?
AKTUALNOŚCI

Czego uczy nas obrona Westerplatte?

Drodzy Bracia i Siostry,

Zgromadziła nas w  świątyni Św. Ap. Piotra i Pawła  potrzeba  oddania hołdu i potrzeba modlitwy,  za poległych  w obronie  naszych ziem i wolności Ojczyzny. Staniemy też przy  pomniku  Obrońców Westerplatte , obok tutejszej świątyni razem -  weterani walk i pokolenia urodzone w wolnej Polsce, starsi i młodzi.   Wzywają nas do tego słowa Jana Pawła II.„ Trzeba, ażeby ten symbol wciąż przemawiał, ażeby stanowił wyzwanie dla coraz nowych ludzi i pokoleń Polaków” . Westerplatte to symbol  naszej  wolności.   1 września 1939 r. o godzinie 4:45 , dobrze  uzbrojony  niemiecki okręt Schleswig-Holstein  otworzyły ogień na Wojskową Składnicę Tranzytową.  Ponad  3 tysiące niemieckich żołnierzy z morza, lądu i powietrza zaatakowało Westerplatte. Rozpoczęła się II wojna światowa. Dziś już wiemy, że nieco wcześniej samoloty niemieckie dokonały nalotu na Wieluń.
        Załoga Westerplatte to jeden oddział wartowniczy składający się ze 182 ludzi. Całe uzbrojenie stanowiło 5 wartowni, 1 działo polowe, 2 działka przeciwpancerne  i 4 moździerze. Pomimo przytłaczającej przewagi wroga polscy żołnierze nieugięcie bronili placówki.
        Żołnierze nie byli przygotowani do kilkudniowej walki, ponieważ zadaniem załogi, dowodzonej przez  mjr. Henryka Sucharskiego, było utrzymanie pozycji 12 godzin . Wytrzymali  siedem  dni  bez zmiany na posterunkach, bez światła, bez wody i bez spania ,a nocą trzeba było czuwać ze zwiększoną uwagą.
7 września 1939 roku zabrakło amunicji, a żołnierze byli skrajnie wyczerpani.  Major Henryk Sucharski podjął decyzję o kapitulacji. Zdawał sobie sprawę, że sytuacja w kraju jest trudna, a dalsza walka przyniosłaby tylko kolejne ofiary. Na  Westerplatte zginęło 16 żołnierzy, a 50 zostało rannych.

Czego uczy nas obrona Westerplatte?

1 .Uczy nas odpowiedzialności za Ojczyznę.

  Pamiętajmy o  bohaterom przeszłości,  bo oni bronili i tworzyli Polskę. Pamiętajmy o twórcach i najlepszych obywatelach państwa polskiego. Pamiętajmy o obrońcach naszych granic  i niepodległości Ojczyzny. Musimy też pamiętać o  strażnikach naszego języka, kultury, dobrego obyczaju, i o  tych, którzy rozbudowali nasz „ojczysty dom” swoją ciężką pracą   i sukcesami w nauce . Nie możemy zapomnieć o tych, którzy naszej narodowej wspólnocie dali to, co najważniejsze: świadectwo Krzyża, wierności Bogu i Ojczyźnie . Krew przelana na  Westerplatte  i niemal na każdym skrawku polskiej ziemi  jest posiewem  nowej siły i mobilizacji do wspólnej troski o dobro Ojczyzny. Obrońcy z Westerplatte wołają  do  każdego pokolenia, a więc i do nas także, o porzucenie wszelkiej niezgody i podjęcie rzetelnej współpracy dla dobra Ojczyzny. Bohaterowie Westerplatte uczą nas , że nawet chwile najtrudniejsze  i beznadziejne stają się podstawą zwycięstwa. Pochylając się dziś nad przeszłością, również przy naszym pomniku , bądźmy dumni, że mamy wspólny dom, któremu na imię Polska.

2. Westerplatte uczy na zachowania pamięci o bohaterach przeszłości. 

   6 września 1987 r Śp. Ks. Bp. Roman Andrzejewski święcąc pusty plac pod budowę tej świątyni powiedział: ”Ten nowy kościół będzie przy rondzie Westerplatte. Dobrze by było, aby przy tej świątyni znalazła się choć grudka ziemi z Westerplatte, bo tu zawsze jakimś echem będą wracać jego obrońcy   i przypominać młodemu pokoleniu o bohaterskich czynach obrońców polskiej ziemi”.W XV rocznicę tamtego wydarzenia zrealizowaliśmy myśl  i pragnienie Ks. Biskupa. 16 września 2002 r. ziemia pobrana z Westerplatte została wmurowana w pomnik postawiony obok kościoła. Aktu tego dokonał Ks. Bp. St. Napierała. W uroczystości udział wzięli: duchowieństwo, kombatanci, przedstawiciele Związku Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, władze administracyjne i samorządowe Kalisza , poczty sztandarowe , młodzież szkolna, wojsko i inni. Jest to nasz wspólny dar, pamiątka, która - mam nadzieję - dobrze służy mieszkańcom Kalisza i okolic, a zwłaszcza młodemu pokoleniu.

 3. Obrona Westerplatte umacniania patriotyzm w sercach Polaków.

   To właśnie poczucie patriotyzmu i jedności narodowej przyprowadziło nas dziś do tej świątyni. Są tu przedstawiciele władz  i różnych wspólnot społecznych, są tu dzieci , młodzież i dorośli. Wszyscy  pragniemy  lepszej przyszłości. Dziś, gdy żyjemy pełni  obaw i niepokojów, tym mocniej pragniemy dobra , pokoju ,zgody miedzy ludźmi i narodami. Wierzymy ,że te wartości można osiągnąć dzięki współpracy  wszystkich ludzi, rodzin , instytucji państwowych,   Kościoła i  szkoły.  Dlatego szczególnym polem naszego działania jest  wychowywania młodego pokolenia. Z troską patrzymy na młodzież , która dziś przeżywa wiele trudności . Ta młodzież potrzebuje świadków wiary i patriotyzmu, których życie   i postępowanie chce naśladować. 

   Bohaterowie trudnych czasów mobilizują nas do troski  o patriotyczne wychowanie w ojczyźnie, rodzinie, szkole i  parafii . To Jan Paweł II we Włocławku na spotkaniu katechetów, kapłanów  i nauczycieli mówił , że musimy to zadanie wypełniać. Bo  „Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne wartości duchowe. Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją”.    ( JP II Włocławek) 

 4.Westerplatte uczy także budowania pewniejszej przyszłości.  

W Gdańsku, na Westerplatte Papież JP.II skierował przede wszystkim do młodzieży ,ale myślę ,że i nas wszystkich , życiowe pouczenie:      "Każdy z Was, młodzi Przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można    nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać     i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych".  Każdy ma swoje Westerplatte, i Ty, i ja. Warto więc zapytać samego siebie: Czy już wiesz co jest Twoim Westerplatte, którego masz bronić? Obronić dla siebie i obronić dla innych.

Umiłowani w Chrystusie Panu.

Prawdziwa miłość do Ojczyzny opiera się na głębokim przywiązaniu i umiłowaniu tego, co rodzime, niezależnie od czasu i przestrzeni.  Chrześcijańska miłość do Ojczyzny to nie tylko troska o jej najwyższy rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny, ale także rozwój duchowy i religijny.   Ponad narodami jest Bóg, który jedyny ma prawo, by ustanawiać najwyższe normy moralne.  Współczesny patriotyzm  trzeba więc  budować na pamięci o bohaterach i  i naszych dziejach. O to wielokrotnie prosił  Jan Paweł II ; „proszę was, abyście to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką , jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. Abyście nigdy nie z wątpili i nie znużyli się i nie zniechęcali. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których sami wyrastamy. Proszę Was..”

Nauczanie Jana Pawła II otwarło nas na Ojczyznę i drugiego człowieka. i dało nam nową nadzieję.  Idzie więc „nowych ludzi plemię” ,dla których Ewangelia Chrystusa staje się programem życia.

"Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą, i błogosławieństwem ziemię zdobywają". (Homilia, Sopot, 1999 r.):

Niech ten pomnik przy świątyni św. Ap. Piotra i Pawła , przy którym staniemy zatopieni w modlitwie, przemawia do nas, do kaliszan  i do wszystkich , którzy obok niego będą przechodzili. Chwała obrońcom  walczącym i ginącym za wolność naszą. Ale też cześć i uwielbienie Bogu,  za czasy pokoju, w którym żyjemy. Amen.

(Homilia wygłoszona podczas uroczystości przy Pomniku Obrońców Westerplatte)                  

   Kalisz 16 września 2015 r.                        Ks. Stanisław Tofil 

 

 

 

 


...#...