Jesteś tutaj: › AKTUALNOŚCI :: Bp Edward Janiak biskupem kaliskim
AKTUALNOŚCI

Bp Edward Janiak biskupem kaliskim

Bp Edward Janiak biskupem kaliskim

Bp Edward Janiak biskupem kaliskim

 

Biskup Edward Janiak, 59-letni biskup pomocniczy diecezji wrocławskiej, został mianowany przez papieża Benedykta XVI biskupem kaliskim. Zastąpił on na tym stanowisku bp. Stanisława Napierałę, który w związku z ukończeniem 75. roku życia odchodzi na emeryturę.

Publikujemy komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce:

Komunikat


Ojciec Święty Benedykt XVI:


1. Przyjął rezygnację księdza biskupa Stanisława Napierały z posługi biskupa kaliskiego, złożoną zgodnie z kan. 401 pkt 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

2. Mianował biskupem kaliskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej Edwarda Janiaka.


ks. prał. Mirosław Wachowski
Chargé d'Affaires a.i.

Warszawa, 21 lipca 2012 roku.

***

Biskup Edward Janiak, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej, mianowany dziś przez papieża Benedykta XVI biskupem kaliskim, ma 59 lat. Jest doktorem teologii moralnej.
Urodził się 14 sierpnia 1952 r. w Malczycach na Dolnym Śląsku, do kapłaństwa przygotowywał się w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 19 maja 1979 r. we Wrocławiu.

Jest absolwentem Technikum Przemysłu Leśnego w Sobieszowie, magisterium i licencjat uzyskał na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, obronił doktorat z teologii moralnej na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza "Angelicum" w Rzymie.

Nominację biskupią otrzymał 26 października 1996 r., a sakrę przyjął 30 listopada 1996 r.
Jego dewiza biskupią są słowa: "Oportet servire" (Trzeba, abym służył). Wcześniej, przez siedem lat był m.in. dyrektorem archidiecezjalnej Caritas.

Bp Edward Janiak jest członkiem Międzynarodowej Komisji Katolickiej ds. Migracji, członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych, Przewodniczącym Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek KEP, Delegatem KEP ds. Imigracji, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. Jest także członkiem Komisji ds. Polonii i Polaków za granicą i prepozytem Kapituły Metropolitalnej Wrocławskiej.

 tekst za http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x56850/bp-edward-janiak-biskupem-kaliskim/

...#...