Jesteś tutaj: › AKTUALNOŚCI :: Sacrosong 2019
AKTUALNOŚCI

Sacrosong 2019

Informacje

30  DIECEZJALNY PRZEGLĄD PIEŚNI
I PIOSENKI RELIGIJNEJ
„SACROSONG 2019"

REGULAMIN

I. ORGANIZATORZY PRZEGLĄDU
1. Organizatorem 30. Diecezjalnego Przeglądu Pieśni i Piosenki Religijnej „Sacrosong 2019" jest Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu, a współorganizatorem Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
2. Przegląd organizowany jest pod patronatem Kurii Diecezjalnej w Kaliszu.

II. TERMIN I MIEJSCE
1. 30. Diecezjalny Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej - „Sacrosong 2019" odbędzie się w dniach 5-6 października 2019 r. w Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu.

R a m o w y p r o g r a m

5.10.2019 (sobota)
od godz.10.o0 -Rejestracja uczestników
11.00 - Przesłuchania konkursowe
- kościół św. Ap. Piotra i Pawła

6.10.2019 (niedziela)

17.00 - Koncert Galowy w wykonaniu laureatów „SACROSONGU" i zaproszonych gości

III. CELE PRZEGLĄDU
1. Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań twórczością sakralną i jej
wykonawstwem.
2. Doskonalenie poziomu artystycznego solistów, zespołów wokalnych
i wokalno-instrumentalnych, kultywujących muzykę sakralną.
3. Wymiana doświadczeń i nawiązywanie trwałych, przyjacielskich więzi
pomiędzy uczestnikami Przeglądu.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Przeglądzie mogą uczestniczyć soliści oraz zespoły, działające przy
szkołach i parafiach, a także osoby nie zrzeszone.
2. Karty zgłoszenia udziału w Przeglądzie, wypełnione czytelnym
pismem, należy przesłać do dnia 28 września 2018 r., pod
adresem Biura Organizacyjnego.
3. Uczestnicy przyjeżdżają na Przegląd na własny koszt.

V. REPERTUAR
1. Soliści lub zespoły, które zgłosiły się do Przeglądu, są zobowiązane do
zaprezentowania 2 utworów sakralnych, w tym:
- pieśni liturgicznej (wskazane jest korzystanie ze Śpiewnika ks. Siedleckiego),
- dowolnej piosenki religijnej (najlepiej - własnej kompozycji).
2. Czas prezentacji całego programu nie może przekraczać 10 minut.

VI. OCENA I NAGRODY
1. Jury będzie oceniać:
- możliwość uczestnictwa zespołu w liturgii,
- treść śpiewanych piosenek, ich aranżację muzyczną oraz interpretację,
- ogólny wyraz artystyczny.
2. Każdy solista i zespół uczestniczący w 28. Przeglądzie otrzyma dyplom
uczestnictwa.
3. Dla najlepszych zespołów przewidziane są nagrody i wyróżnienia.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy zapewniają podstawowe nagłośnienie.
2. Bliższe informacje o Przeglądzie można uzyskać telefonicznie w Parafii:
tel./fax (62) 765-31-01 i 765-34-39 lub w Centrum Kultury i Sztuki -
(62) 765 25 45. Regulamin oraz Karta uczestnictwa są dostępne
również na stronie:
www.ckis.kalisz.pl oraz www.parafiapiotraipawla.kalisz.pl

3. Kartę/karty uczestnictwa należy przesłać pod adres:
Biuro Organizacyjne „Sacrosongu"
Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła
Pl. Boh. Westerplatte 1-3
62-800 KALISZ

stanto@parafiapiotraipawla.kalisz.pl

Pliki do pobrania
...#...