Jesteś tutaj: › AKTUALNOŚCI :: XXX-lecie parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Kaliszu
AKTUALNOŚCI

XXX-lecie parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Kaliszu

Uroczystości wrześniowe

W dniu 16 września, w XV rocznicę odsłonięcia pomnika „Bohaterom Westerplatte”  modliliśmy się  w intencji poległych obrońców ojczyzny i prosiliśmy  Boga, aby ‘udzielił pokoju dniom naszym”. Uroczystość ta zgromadziła przy  ołtarzu i przy pomniku  przedstawicieli władz państwowych   i samorządowych, kombatantów, poczty sztandarowe i harcerzy. delegacje instytucji  państwowych, organizacji związkowych i społecznych, parlamentarzystów i radnych, delegacje  szkół kaliskich, straż pożarną, prasę, radio, telewizję. przedstawicieli policji oraz parafian  i  uczestników  liturgii.  Eucharystią  rozpoczęliśmy  trzydniowe uroczystości związane z patronem młodzieży Św. Stanisławem Kostką,  30 rocznicą powstania parafii, a także 24 sprowadzenia do tut. świątyni obrazu Matki Bożej Królowej Pokoju, i XV rocznicą odsłonięcia pomnika.                                 

W niedzielę 17 września z udziałem Ks. Bp. Edwarda Janiaka  dziękowaliśmy P. Bogu za 30 lat istnienia naszej parafii i duszpasterzowania Ks. Stanisława.  Gospodarz powitał serdecznie wszystkich gości. Wśród nich przedstawicieli władz państwowych z parlamentarzystami i władz samorządowych, z panem. prezydentem  Kalisza na czele. Poczty sztandarowe, delegacje instytucji państwowych, organizacji związkowych i społecznych, budowniczych świątyni ,  pracowników różnych dziedzin budowlanych i   pomocników społecznych, ofiarodawców,  fundatorów,  oraz sponsorów uroczystości. Bardzo serdecznie powitał  parafian, którzy w różnorodny sposób zaangażowali się w życie religijne i budowę świątyni.

Szczególnymi znakami upamiętniającymi 30-lecie parafii są wykonane ostatnio prace: odnowienie krzyża jubileuszowego i  wykonanie nowej jego podstawy, wykonanie nowych schodów  do głównego wejściu do górnej świątyni i zejściu do dolnej oraz wykonanie polichromii w jej  wnętrzu. Niech te dzieła, jak zaznaczył witający,  służą naszej głębszej formacji duchowej i modlitwie.

W imieniu parafian, gości powitali P. Ryszard Kowalski i P. Ewa Szewczyk, oraz poprosili Ks. Bp. poświęcenie polichromii.

Po Mszy św. głos zabrała  młoda Rodzina Marczak z trójką dzieci zapewniając, że ta świątynia rozbrzmiewa chwałą Maryi.” Tu jest nasze małe, ciche sanktuarium, w którym się gromadzimy”. Zwracając się do Ks. Prałata powiedziała: „Tobie dziś dziękujemy za podjęty  przed laty trud  tworzenia wspólnoty i budowy kościoła na nowym osiedlu kaliskim. Dziękujemy za budzenie w nas odpowiedzialności za wiarę i za upiększanie świątyni, za uczenie nas patriotyzmu  i szacunku do Wolnej Ojczyzny”.

Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński  podziękował  za to.” że parafia przez 30 lat służy wspólnocie, która w swej wytrwałości znajduje czas na wiele inicjatyw i wielkich dzieł, które dotyczą całego Miasta”.  Poseł Piotr Kaleta  podziękował za szczególną cechę parafii, „która  promieniuje, promieniuje na cały Kalisz i nie tylko, że tu czuć tego ducha patriotyzmu, ducha przywiązania do wartości, które są teraz, w tej chwili, tak ważne, żeby budować  je na nowo, kiedy jest świat ateizowany laicyzowany, żebyśmy tutaj na nowo mogli  czerpać tę wiedzę, pod krzyżem. Za to dziękujemy i proszę, abyśmy mogli nadal z tego czerpać”.

Na zakończenie uroczystości ks. St. Tofil otrzymał medal pamiątkowy „Zwycięska Nike” - najwyższe odznaczenie Związku Inwalidów Wojennych RP. Wyróżnienie przyznano w uznaniu zasług na rzecz środowisk kombatanckich.

...#...