Jesteś tutaj: › AKTUALNOŚCI :: Sacrosong 2015
AKTUALNOŚCI

Sacrosong 2015

Śpiew łączy

Październik w polskim Kościele upływa pod znakiem modlitwy różańcowej i przywoływania wydarzeń  z życia i nauczania św. Jana Pawła II. Tak dzieje się i w naszej parafii . Każdego dnia o godz. 17.45 , dzieci i dorośli  błagają Boga za pośrednictwem Maryi w intencjach osobistych   i wspólnotowych. W październiku przezywamy  tzw. „Dni Papieskie”  i 16 –go wspominamy   rocznicę wyboru kard. Wojtyły  na stolicę Piotrową , 22-go liturgiczne  wspomnienie św. Jana Pawła II. W dzień papieski   w naszej parafii wpisał się także XXVI Przegląd Piosenki Religijnej, który w tym roku miał charakter międzynarodowy i ekumeniczny. Gościliśmy bowiem zespół z Ukrainy i duet artystów z Moskwy. Młodzi artyści z Ukrainy  swój pobyt w Kaliszu rozpoczęli od występu  w Szkole Podstawowej nr 17. Śpiewali także w parafiach: św. Michała Archanioła na Dobrzecu, Wniebowzięcia NMP w Gołuchowie, a w Kaliszu w Opatrzności Bożej , Matki Bożej Częstochowskiej i Św. Ap.Piotra i Pawła . W ich imieniu  i własnym dziękuję za życzliwe przyjęcie dyrekcji szkoły, księżom proboszczom i społecznościom wyżej wymienionym. Natomiast duet z Moskwy występował w naszej parafii. Oba zespoły uczestniczyły  także  w koncercie galowym naszego sacrosongu.

W tegorocznym Przeglądzie Piosenki Religijnej  uczestniczyło 15 zespołów  i  soliści (ponad 150 osób ). Jury  oceniało i wyróżniało w kategoriach zespołów i solistów. Wśród nagrodzonych znalazł się nasz  zespół parafialny  „AGAPE”. Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy uczestnictwa. Sobotni przegląd oraz niedzielny koncert galowy świetnie wpisały się w Papieski Dzień. Obecność zespołów z Ukrainy i Moskwy w pewnej mierze spełniła  wezwanie Papieża o otwarciu granic państw i serc  dla Chrystusa. Sacrosong  ukazał  możliwość współpracy  ponad  granicami i  podziałami. Spotkanie ludzi młodych przyczynia się do radosnego przezywania ich młodości i wiary. Tym bardziej, że spotkanie to zostało rozszerzone jeszcze o rodziny , które  przyjęły do swoich mieszkań gości z zagranicy, za co im bardzo dziękujemy.

Organizowany przez naszą parafię  od 26. lat  "SACROSONG" pozwala wielu zespołom i wykonawcom zaprezentować się i porównać z innymi, mobilizuje instruktorów do aktywnej pracy z dziećmi i młodzieżą, przyczynia się do poszukiwania i poszerzania repertuaru, podnoszenia poziomu wykonawczego, podejmowania twórczych poszukiwań i artystycznego rozwoju. "SACROSONG" przyczynia się tym samym do wzbogacania muzyki sakralnej i jej krzewienia wśród dzieci i młodzieży.

Serdeczne podziękowanie kieruje  do wszystkich  instruktorów, opiekunów, rodziców i organizatorów –  Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła  w Kaliszu  oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu – za pracę włożoną
w przygotowanie i zrealizowanie "SACROSONGU" i ufundowanie nagród. Dziękuje  sponsorom, rodzinom , które przyjęły gości na noclegi , paniom, które przygotowywały posiłki dla uczestników konkursu i każdemu, kto przyczynił się do ubogacenia tego muzycznego spotkania.

                    Ks. Stanisław Tofil


Więcej informacji o tegorocznym Sacrosongu znajdziemy :

...#...