Jesteś tutaj: › AKTUALNOŚCI :: Wystawa
AKTUALNOŚCI

Wystawa

W dniu 15 marca br. w parafii Św. Ap. Piotra i Pawła została odsłonięta wystawa z barwnych procesji organizowanych w czasie Wielkiego Tygodnia w AVILI, w Hiszpanii.

         Avila po dzień dzisiejszy zachowała atmosferę i wygląd miasteczka średniowiecznego. Związana ze św. Teresą i św. Janem od Krzyża, a także bł. Janem Pawłem II , który jako Karol Wojtyła, w tym mieście pisał swój doktorat. Ávila leży  w środkowej Hiszpanii, w Górach Kastylijskich, nad rzeką Adaja, licz ok. 56 tys. Mieszkańców. Rozwinęła się gospodarczo w XII-XVI w. Tu  urodziła się św. Teresy. Dzięki Niej  i św. Janowi od Krzyża Avila stała się silnym ośrodkiem  duchowości mistycznej.

 

         Avila otoczona jest średniowiecznymi murami  obronnymi (1090-1099), najlepiej zachowanymi na świecie (długość 2500 m, szerokość 3 m, wysokość 12 m), z 88 basztami i 9 bramami; bazyliką S. Vicente (1100), kościołem - S. Pedro (XII w.), S. Domingo (1200, przebudowanym na przeł. XV i XVI w. ), Sta María la Antigua (XIII w.), S. Juan (XVI w.); klasztory - Real Monasterio S. Tomás (XV w.), w kościele klasztornym grobowiec infanta Don Juana i T. de Torquemady, Convento Sta Teresa (1. poł. XVII w.); pałace m.in.: rodu Dávila (najstarszy z XIII w., inne z XIV-XVII w.).

         Teresa de Ahumada urodziła się 28 marca 1515 r. w Avili. W domu rodzinnym było 9 braci i 3 siostry. Teresa jest szóstym z kolei dzieckiem, a drugą wśród sióstr. Teresa - ojcu zawdzięcza miłość, a matce  pobożność, zwłaszcza nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny.

         Pod wpływem lektury listów  św. Hieronima, podejmuję decyzję wstąpienia do Zakonu. Teresa dobrze się czuje w nowicjacie i składa śluby zakonne 3 listopada 1537 r. Pierwsze lata życia zakonnego Teresa spędza w atmosferze monastycznej i rodzinnej nacechowanej dużą gorliwością. Radość i zapał, pozwalają jej pokonywać  trudności. Ciężko chora  zostaje całkowicie uzdrowiona za przyczyną św. Józefa.

 

         Życie św. Teresy charakteryzuje się bezkompromisowym dążeniem do doskonałości. Podejmuje się dzieła odnowy gałęzi męskiej Zakonu. W 1562 r. Teresa zakłada w Avili  pierwszy klasztor Karmelitanek Bosych, pod wezwaniem św. Józefa- zakonnic oddanych życiu modlitwy, umartwienia i samotności w ścisłej klauzurze. Teresa przyczynia się także i inspiruje wyjazd Karmelitów Bosych na misje do Konga. Jeszcze za jej życia powstaje 18 klasztorów sióstr i 15 klasztorów braci.

 

         Święta pozostawia po sobie pisma ascetyczno - mistyczne o wielkim znaczeniu: "Księga życia", "Droga doskonałości", "Twierdza wewnętrzna", "Księga fundacji" i inne pomniejsze dzieła. Dnia 4 października 1582 r. w Alba de Tormes, w zachwycie miłości, Teresa oddaje duszę Bogu wypowiadając ostatnie słowa: "W końcu, Panie, jestem córką Kościoła".

Papież Paweł V ogłasza ją błogosławioną w 1614 r., kanonizuje Grzegorz XV 1622 r., a Paweł VI 1970 r., jako pierwszą kobietę, ogłasza św. Teresę od Jezusa Doktorem Kościoła.

 

 

 

 

                                     

Święty Jan od Krzyża wraz ze św. Teresą od Krzyża, uważany jest za założyciela karmelitów bosych. Znany jest ze swych dzieł literackich; zarówno jego poezja  jak i rozważania nad wzrostem duszy uważane za szczyt dzieł mistycznych i zaliczane do najwybitniejszych osiągnięć hiszpańskiej  Młodość  i edukacji.

         Święty Jan od Krzyża urodził się w konwertyckiej  rodzinie żydowskiej koło miasta Avila. Był drobny, szczupły i chorowity. Gdy był jeszcze małym chłopcem, jego ojciec zmarł, dlatego też matka Jana i jego dwaj młodsi bracia z powodu  biedy musieli przenosić się z jednej  wioski do drugiej. Pracował w szpitalu i studiował nauki humanistyczne u Jezuitów. W tym czasie Jezuici byli nowym zgromadzeniem założonym kilka lat wcześniej przez Hiszpana, świętego Ignacego Loyolę. W 1563 Jan od Krzyża wstąpił do zakonu karmelitów przyjmując imię brata Juana de San Matías.

         W następnym roku ukończył nowicjat i został wysłany do Salamanki, gdzie studiował teologię i filozofię na uniwersytecie w Colegio de San Andres. Pobyt tam wpłynie później na wszystkie jego dzieła literackie.

         Święcenia kapłańskie Jan od Krzyża  przyjął w 1567r. Następnie chciał wstąpić  do zakonu kartuzów. Spotkał charyzmatyczną świętą Teresę z Avili , która  przedstawiła Mu projekt zreformowania zakonu karmelitów. Jan przystał na tę propozycję. Wkrótce to małe i ubogie miasto stało się centrum religijnym. Jan od Krzyża kontynuował swą pracę jako pomocnik świętej Teresy z Ávili, aż do roku 1577. Zakładał klasztory w całej Hiszpanii, biorąc aktywny udział w rządzeniu nimi. Najważniejsze przesłanie nauki św. Jana od Krzyża mówi, że  najściślejsze zjednoczenie duszy z Bogiem dokonuje się przez wiarę, nadzieję i miłość.

Najważniejsze przesłanie nauki św. Jana od Krzyża mówi, że jak najściślejsze zjednoczenie duszy z Bogiem dokonuje się przez wiarę, nadzieję i miłość.

Karmelitanka Edith Stein napisała o książkach Jana od Krzyża, że "nie jest to teoria, spekulacja ani żadna konstrukcja ideologiczna. Jest to wiedza, tylko innego rodzaju, wiedza duchowa, oświetlająca człowieka niezależnie od poznania umysłowego"

Zachęcamy do obejrzenia wystawy, na którą składa się 27 kolorowych fotografii. Wystawa otwarta będzie przez najbliższe dwa tygodnie.

 

 

 

                                                                  Ks. Stanisław Tofil 


 

GALERIA ZDJĘĆ
...#...