Jesteś tutaj: › AKTUALNOŚCI :: Ingres biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka
AKTUALNOŚCI

Ingres biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka

Dziś w Święto Najświętszego Imienia Maryi, odbył się ingres biskupa Edwarda Janiaka do katedry św. Mikołaja w Kaliszu. Biskup kaliski zawierzył najpierw swą posługę i diecezję św. Józefowi.

Ingres biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka

Uroczystości ingresowe rozpoczęłysię o godz. 16.00 w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Dotychczasowy pasterz diecezji bp Stanisław Napierała, jego następca – bp Edward Janiak i nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore udadzą się przed cudowny obraz św. Józefa Kaliskiego, gdzie Biskup – Nominat dokona aktu zawierzenia diecezji i siebie św. Józefowi.

Rozpoczęła się od słów powitania administratora diecezji, potem nuncjusz apostolski odczytał pismo nominacyjne i przekazał je Biskupowi Kaliskiemu na znak łączności z Ojcem Świętym. Potem Biskup Kaliski otrzymał pastorał i zostanie wprowadzony na katedrę biskupią, gdzie przyął homagium. Biskup Edward Janiak przewodniczył liturgii i wygłosiłhomilię.

Biskup Edward Janiak jest doktorem teologii moralnej. Kształcił się w Sobieszowie, Poznaniu, Wrocławiu i Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął 19 maja 1979 r. z rąk biskupa Wincentego Urbana. Pracował jako wikariusz w Oleśnicy, przez pewien czas prowadził działalność duszpasterską w Dortmundzie. W archidiecezji wrocławskiej był kapelanem kardynała Henryka Gulbinowicza, dyrektorem diecezjalnego Caritasu, kierownikiem Sekretariatu 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego.

26 października 1996 r. został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej ze stolicą tytularną Scilio. Sakry biskupiej udzielił mu 30 listopada 1996 r. kard. Henryk Gulbinowicz. Współkonsekratorami byli: ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk i biskup polowy WP Sławoj Leszek Głódź. Jako dewizę biskupią obrał slowa: „Oportet servire” – Trzeba, abym służył. Pełnił funkcję wikariusza generalnego archidiecezji, był również prepozytem Kapituły Metropolitalnej Wrocławskiej.

Ojciec Święty Benedykt XVI mianował go 21 lipca 2012 r. nowym biskupem kaliskim.

Biskup Edward Janiak jest członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, a w Konferencji Episkopatu Polski przewodniczącym Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek oraz członkiem Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą. Jest też delegatem Konferencji Episkopatu ds. imigracji i delegatem ds. duszpasterstwa pracowników leśnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska.

 

RIRM/KEP

...#...