Jesteś tutaj: › AKTUALNOŚCI :: XXII Diecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej ''SACROSONG 2011''
AKTUALNOŚCI

XXII Diecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej ''SACROSONG 2011''

Ponad 200 wykonawców wzięło udział w kolejnym, 22. Diecezjalnym Przeglądzie Piosenki Religijnej „Sacrosong”.

 

 

2011

Ponad 200 wykonawców wzięło udział w kolejnym, 22. Diecezjalnym Przeglądzie Piosenki Religijnej „Sacrosong”. Wśród tej liczy znalazły się zarówno zespoły, chóry, jak i soliści, które przygotowały na przesłuchanie po 2 utwory muzyczne. Do kaliskiej parafii pw. Św. App. Piotra i Pawła, współorganizatora przeglądu,  na weekend 5-6 listopada wykonawcy zjechali nie tylko z diecezji kaliskiej, ale także spoza terenu.

 

Sobota, 5 listopada, była dniem przesłuchań. W międzyczasie odbywały się też warsztaty muzyczne prowadzone przez Jakuba Tomalaka, wykładowcę Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu. Warsztaty zorganizowano przy okazji Sacrosongu już po raz drugi. Sam przegląd bowiem ma pobudzać i rozwijać zainteresowania muzyczne oraz twórczość religijno-artystyczną młodzieży. Warsztaty są doskonałym jego uzupełnieniem.

 

Jednak największe emocje wzbudził niedzielny koncert galowy oraz ogłoszenie wyników. Poziom wykonawców zaś dość wysoki. Ich samych jak co roku przesłuchiwało profesjonalne jury w składzie: prof. dr  hab. WPA UAM w Poznaniu, Kazimierz Madziała, ks. prałat Stanisław Tofil, proboszcz parafii pw. Św. App. Piotra i Pawła w Kaliszu, Maria Pawelec, wicedyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Melcera w Kaliszu oraz Andrzej Tylczyński, Instruktor CKiS w Kaliszu.

- Dla nas ważne jest, że dzieci i młodzież przyjeżdżający do nas, prezentowali dorobek muzyczny, który wypracowali w swych środowiskach. To, że mogą swoje umiejętności pokazać przed szerszym audytorium mobilizuje ich – powiedział po koncercie ks. prałat Stanisław Tofil.

Wcześniej jednak nastąpiło odczytanie werdyktu jury, a doceniło ono wyrównany poziom artystyczny wszystkich wykonawców oraz poszukiwanie nowych propozycji repertuarowych i ciekawe aranżacje. Wśród nagrodzonych w tym roku zespołów znalazły się: Chór „SEMPLICE" z towarzyszeniem Zespołu Muzyki Dawnej „SALATRELLO" z Gimnazjum Nr 9 w Kaliszu pod kierunkiem Łukasza Pieniążka; Schola Młodzieżowa „AGAPE" z parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu pod kierunkiem Ireny Derezińskiej; Zespół „BOŻE LUDKI" z Koźminka pod kierunkiem Małgorzaty Nawrockiej; Zespół „GAUDIUM DEI" z parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim pod kierunkiem Natalii Wojtczak.

Nagrodzono także solistki Laurę Andrzejewską z Lubini Małej oraz  Adriannę Pieturę z Koźminka. Oprócz nagród przyznano także wyróżnienia. W tym roku przypadły one Dominice i Błażejowi ze Starego Oleśca, Scholi „WYSOCKIE WZGÓRZE" z Wysocka Wielkiego oraz Zespołowi Młodzieżowemu z parafii pw. Błogosławionego Jana Pawła II w Kaliszu.

Prawie od początku przegląd organizowany jest przy współpracy parafii pw. Św. App. Piotra i Pawła w Kaliszu oraz kaliskiego Centrum Kultury i Sztuki. Ksiądz Prałat skierował także zaproszenie na kolejny Sacrosong, który przypadnie w 25-lecie parafii.


...#...