Jesteś tutaj: › Z życia Parafii › Dokumenty wymagane przy sakramentach
Dokumenty wymagane przy sakramentach

Kancelaria parafialna czynna
pn - pt: 8.00 - 9.00 i 16.30 - 18.00

Dokumenty wymagane przy sakramentach:

 • CHRZEST

  - akt urodzenia dziecka (odpis z USC)
  - wyciąg z akty ślubu kościelnego rodziców lub zaświadczenie o ślubie konkordatowym
  - dane o rodzicach chrzestnych (wyznanie rzymskokatolickie, wiek, dokładny adres zamieszkania)
  - zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (musi to być osoba wierząca i praktykująca, nie związana żadnymi przeszkodami kanonicznymi, która przystąpi do spowiedzi i komunii świętej; osoba bierzmowana)
 • BIERZMOWANIE

  - metryka chrztu
  - zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie - świadectwo katechizacji
  - w przypadku osób starszych: świadectwo ukończenia katechezy szkolnej
  - wykazanie się znajomością prawdy wiary katolickiej
 • PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

  - metryka chrztu świętego dziecka
 • MAŁŻEŃSTWO

  - aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu
  - dowody osobiste
  - ostatnie świadectwo katechizacji
  - świadectwo bierzmowania
  - zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej i Poradni Rodzinnej
  - zaświadczenie z USC (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy), lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto ślub cywilny
 • POGRZEB KATOLICKI

  - akt zgonu z USC
  - zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku(komunia święta), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia ksiądz kapelan szpitala)


...#...