Jesteś tutaj: › Z życia Parafii › Grupy parafialne i wspólnoty
Ministranci

"Ministrare" znaczy "służyć". Ministranci służą Bogu, przyczyniając się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo "ministrant" wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej.

            Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do Mszy świętej. Pomaga również przed i po zakończeniu Mszy świętej.

            Ministrant jest tym, który niesie znaki, np.: krzyż, czy ewangeliarz, które dla liturgii mają szczególnie ważne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazać na inną rzeczywistość.

            Ministrant powinien sam być znakiem. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w Kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej Parafii i wszystkich wiernych. Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że "uczestniczyć
w liturgii" nie znaczy tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać. "Uczestniczyć w liturgii" to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując.

            Służba ministrancka, to również powołanie przy ołtarzu Chrystusa. Przeżywając liturgię sakramentalną, jako ministrant uczy się przeżywać całe swoje życie jako służbę dla Boga
i uświęcenie siebie, jako chrześcijanina i zawsze, niezależnie od miejsca i środowiska, w którym się znajduje jest i nie przestaje być ministrantem - człowiekiem bliższym Panu Bogu. W życiu codziennym ministrant powinien postępować według reguł, które zostały nazwane "Zasadami Ministranta":

   1. Jest Dzieckiem Bożym i stara się czynić dobro, a unikać grzechu.

   2. Jak Święty Dominik Savio kocha Chrystusa, dlatego jak najczęściej łączy się z Nim poprzez  Eucharystię.

   3. Chlubi się krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa.

   4. Naśladuje Chrystusa, który stał się dla nas posłuszny, aż do śmierci.

   5. Wypełnia nakazy Chrystusa: "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali".

   6. Służąc Bogu, przyczynia się do tego, aby liturgia była piękna.

   7. Podczas służby przy ołtarzu zachowuje postawę modlitwy i skupienia.

   8. Kocha Matkę Bożą i z Jej pomocą głosi Królestwo Boże.

   9. Mając czyste serce promieniuje Bożą radością i jest przykładem dla swoich kolegów.

 10. Z miłości ku Bogu i ku bliźnim stara się unikać alkoholu i tytoniu.


            Poza zasadami, wg których powinien się stosować w całym swoim życiu, ministrant -
i nie tylko, również cała służba liturgiczna - odmawia przed i po Mszy Św. Modlitwę:


Modlitwa przed Mszą św.

            Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją,
do świętej przystępuję służby, chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

 

Modlitwa po Mszy św.

            Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby, spraw abym uświęcony uczestnictwem w Twych Tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


            Ministranckie pozdrowienie „Króluj nam Chryste", to pragnienie i dbałość, by Chrystus królował w jego sercu „Zawsze i wszędzie".


Więcej publikacji w tej kategorii:
...#...