Jesteś tutaj: › Z życia Parafii › Grupy parafialne i wspólnoty
Krucjata Wyzwolenia Człowieka

Cele Krucjaty Wyzwolenia Człowieka:

  • Członkowie KWC ukazują drogę pełną miłości i prawdy, prowadzącą do Chrystusa
  • Potrafią dać świadectwo człowieka w pełni wyzwolonego od wszelkich zniewoleń
  • Nie poddają się zniewoleniom
  • Nie zgadzają się na przymusowe picie alkoholu
  • Zachęcają do spotkań towarzyskich bez alkoholu
  • Starają się pomóc wszystkim ludziom zniewolonym
Pragniesz, aby świat stał się lepszy?
Pragniesz pomóc ludziom w walce z nałogami?
Pragniesz im podarować swoją modlitwę?
Pragniesz obdarzyć ich odrobiną swojego serca?
Jeśli tak, to podaruj im choć okruch swojej miłości i weĽ udział w Krucjacie!

Modlitwa członków Krucjaty!

Niepokalana, Matko Kościoła! Wpatrując się w Ciebie, jako wzór Człowieka w pełni odkupionego i wyzwolonego, i dlatego przez miłość bezgranicznie oddanego w Duchu Świętym Chrystusowi, uświadamiamy sobie wieloraką niewolę, w której są uwikłane nasze serca. Pragnąc w pełni wyzwolić siebie i podąć rękę naszym braciom oczekującym objawienia się w nich wolności synów Bożych, zbliżamy się do Ciebie i oddajemy się Tobie, aby wraz z Tobą, mocą tego samego Ducha, który bez przeszkód działał w Tobie, pełniej zrealizować swoja wolność w oddaniu się Chrystusowi, a przez Niego Ojcu. W Twoje ręce składamy przyrzeczenie abstynencji od alkoholu i postanowienie całkowitego uniezależnienia się od niego, abyśmy mogli swoją wolnością wyzwalać naszych braci, którzy nie mogą już wyzwolić się o własnych siłach. Pragniemy przez ten czyn miłości podąć rękę i służyć bliźnim tak jak Chrystus, który z miłości ku nam uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Oddajemy Ci całe dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka pragnąc, aby było ono Twoim dziełem i narzędziem w Twoim ręku dla wyzwolenia narodu. Chcemy wraz z Tobą i z oddanym Ci całkowicie Sługą Bożym Janem Pawłem II stanąć pod Krzyżem Chrystusa, wyznając, iż tylko zjednoczenie z Nim w miłości, której wyrazem jest ofiara, może wyzwolić życiodajną i macierzyńską moc dla ratowania tych, którzy stali się niewolnikami dlatego, że utracili zdolność miłowania, czyli posiadania siebie w dawaniu siebie. Święty Stanisławie, Biskupie i Męczenniku, Patronie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, natchnij nas odwagą w dawaniu świadectwa i męstwem w obliczu trudności i prześladowań, abyśmy bez lęku pracowali nad odbudową ładu moralnego w naszej Ojczyźnie. Święty Maksymilianie Kolbe, naucz nas miłować braci kosztem ofiary z siebie. Amen.

"Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła." Jan Paweł II


Krucjata Wyzwolenia Człowieka została założona przez sługę bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Została ona uroczyście ogłoszona w obecności Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979r. w Nowym Targu. Patronami KWC są św. Stanisław i św. Maksymilian Maria Kolbe, Patron naszej parafii. Celem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jest przezwyciężenie wszelkich zniewoleń, które dotykają ludzi. KWC chce uchronić człowieka przed wszystkim, co zagraża godności osoby i poniża zdrowe obyczaje społeczne. Jest to służba na rzecz wyzwolenia człowieka z wszelkich nałogów społecznych, a zwłaszcza alkoholizmu, narkomanii itp. Dlatego KWC propaguje styl życia, który opiera się na życiu w prawdzie, miłości i wolności. Do udziału w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka zapraszamy wszystkich chętnych ludzi dobrej woli.

Spotkania 8-go każdego miesiąca:
18.00 Różaniec w intencji uzależnień osobistych i społecznych
18.30 służba liturgiczna w Eucharystii parafialnej
19.15 spotkania formacyjne

Więcej publikacji w tej kategorii:
...#...