Jesteś tutaj: › Z życia Parafii › Grupy parafialne i wspólnoty
Akcja Katolicka
Akcja Katolicka

Już prawie dziewięć lat Wśród nas obecna jest Akcja Katolicka. W życiu naszej parafii zapisała się trwale jako organizacja ściśle współpracującą z hierarchią kościelną i działająca w trzech wymiarach:

I Apostolstwa modlitwy - wspomagając Ojca Świętego codzienną modlitwą w intencjach ogólnych o pokój na świecie, a szczególnie za rodziny.

II Apostolstwa miłosierdzia - pielgrzymując do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach chcemy uwrażliwić siebie, rodziny i parafię na trudny los biednych, zwłaszcza bezrobotnych i bezdomnych.

III Apostolstwo świeckich - przyjacielskie więzi naszych członków budujemy na silnej woli służby człowiekowi, trosce o przeistoczenie otaczającej rzeczywistości w duchu Ewangelii. Ojciec Święty uczulił Akcję Katolicką na misyjny wymiar życia parafii, na kształtowanie postaw: "Niech wam leży na sercu formowanie osobowości chrześcijańskich silnych i wolnych, mądrych i pokornych, zdolnych do promocji kultury życia, sprawiedliwości i wspólnego dobra."
Niezastąpioną rolę w formacji duchowej, religijnej i moralnej odgrywa w Akcji Katolickiej asystent kościelny, proboszcz naszej parafii Ks. Prałat Stanisław Tofil. Wzbudza w nas pragnienie życia ewangelicznego, podtrzymuje w życiowych trudnościach, poczynając od dzieci, a kończąc na ludziach starszych i schorowanych. . Pragnąc realizować wszystkie wytyczne członkowie oraz sympatycy naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej uczestniczą rok rocznie w pielgrzymkach jako formie nabożeństwa, znaku wiary i manifestacji swej pobożności. Członkowie AK z parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła uczestniczyli w I Krajowej Pielgrzymce Akcji Katolickiej w Polsce do Rzymu w 2003 roku pod hasłem "Apostolstwo Miłosierdzia". nie zapominamy o "budowaniu więzi w rodzinie" i ścisłym powiązaniu zadań Akcji Katolickiej z parafią. Każda uroczystość w parafii jest naszą uroczystością, w której mamy swój udział. W swym działaniu nie zapominamy o apostolstwie miłosierdzia i włączamy się prace charytatywne postulowane przez naszego Księdza Asystenta, jednocześnie proboszcza. Jako ludzie zaangażowani w dzieło Akcji Katolickiej, a przez nie w życie wspólnoty, bolejemy nad fenomenem częściowego kryzysu przynależności parafialnej. Pragniemy zawsze pamiętać, że parafia istnieje po to, aby jednać poszczególnych parafian z Bogiem, aby przekształcać lokalną społeczność, nadając jej cechy przynależności do Królestwa Bożego.
Na zakończenie tych refleksji o tym, czym zajmuje się Akcja Katolicka, prosimy Was, Drodzy Parafianie, zainteresujcie się nią. Zapraszamy do nas, a na pewno każdy znajdzie dla siebie miejsce i sposób pracy dla innych i dla Pana Boga.


Asystent: ks. mgr Stanisław Tofil

Więcej publikacji w tej kategorii:
...#...